Att köpa bostadsrätt

Att köpa bostadsrätt

Rätt kvalitet och hög kundnöjdhet

Bolag inom TB-Gruppen har genom åren genomfört och byggt ett stort antal bostadsprojekt på olika platser runt om i Sverige. Vi lägger stor vikt vid att slutkunden får förväntad produkt. Projekt kan vara belägna både i Västsverige med fokus på Göteborgsregionen men också inom Stockholm-Mälar-regionen, främst norr om Stockholm.

Totalentreprenör för entreprenaden kan vara entreprenadbolaget inom koncernen, Tommy Byggare, men det kan också vara ett av koncernens projektbolag som antingen väljer en entreprenör på orten eller köper huspaket av Vårgårdahus. När val av externa entreprenörer görs utvärderas alltid, förutom de ekonomiska aspekterna, även leveranssäkerhet, kvalitetsmedvetenhet, miljöhänsyn och affärsetik.

Kunskap och helhetssyn

Vi arbetar för miljömässigt hållbara byggnader med avseende på viktiga kvaliteter när det gäller energi, inomhusmiljö och material, samt för att säkerställa att samtliga svenska bygg- och myndighetsregler uppfylls i våra projekt.

Avtalsparter

TB-GRUPPEN Projekt AB är bostadsrättsföreningens avtalspart och ansvarig för uppförandet av föreningens hus. TB-GRUPPEN Projekt AB administrerar bygglov och byggleder projektet. Tommy Byggare AB uppför på totalentreprenad föreningens hus direkt mot föreningen. TB-GRUPPEN Projekt AB samordnar tillvalsprogram och ansvarar för dess överensstämmelse enligt beställning direkt från kund enligt gällande konsumentlagstiftning. Angiven mäklarfirma ansvarar för försäljning av föreningens bostadsrätter på uppdrag av TB-GRUPPEN Projekt AB.

Bokningsavtal

Första steget vid ett köp av en bostadsrätt är ofta att teckna ett bokningsavtal. Bokningsavtalet garanterar att du får köpa den lägenhet du har valt ut. Vid tecknande av bokningsavtalet erläggs en bokningsavgift i storleksordningen 20 – 50 000 kr. Den summan dras sedan av från det förskott som betalas vid tecknandet av förhandsavtal. Skulle köpet ej fullföljas återbetalas bokningsavgiften med avdrag för kostnader som omförsäljningen orsakat. Är all formalia uppfylld tecknas istället ett förhandsavtal direkt.

Förhandsavtal

När ekonomiska planen är granskad och godkänd, förskottsgaranti tecknad och tillstånd erhållits från Bolagsverket, tecknas förhandsavtal och ett förskott erläggs. Byggstart sker när 70 % av lägenheterna är tecknade. Vid byggstart erläggs ett förskott/handpenning, ofta 10% av lägenhetens totalpris, minskat med eventuell bokningsavgift/förskott. Förhandsavtalet är bindande så det är viktigt att du har finansieringen ordnad. Vid förhandsavtal sätts en preliminär tidpunkt för inflyttning.

Upplåtelseavtal

Upplåtelseavtal är det slutliga avtalet för din bostadsrätt och som reglerar upplåtelsen av din lägenhet. Det tecknas när det är cirka 1 månad kvar till inflyttning.
Definitivt inflyttningsdatum meddelas senast 3 månader före inflyttning.

Informationsmöte

Du kommer att kallas till informationsmöte där vi bl a berättar om projektet, bostadsrättsföreningen, stadgar, ekonomisk plan, inredningsstandard och möjliga val och tillval.

Tillval

Tillval utöver de valmöjligheter som ingår i priset betalas på faktura direkt till totalentreprenören Tommy Byggare AB. Tillval upp till 20 000 kr skall betalas i samband med slutbetalningen. Tillval över 20 000 kr skall vara betalade vid byggstart.

Tillträde

Cirka en vecka innan tillträdesdagen sker slutbetalningen. Då betalas hela insatsen minus förskottet. På tillträdesdagen överlämnas bopärm och nycklar till ert nya boende.

Tvåårskontroll

Cirka en månad innan det har gått två år sedan du flyttade in har föreningen möjlighet att kalla till en tvåårskontroll av din bostad. Det är bostadsrättsföreningen som kallar till tvåårskontrollen.